Utjecaj na kvalitetu života starijih osoba

STAROST I STARENJE

Starost i starenje je jedna od važnih tema u mnogim znanostima od socijalnih, psiholoških do bioloških.
Starost je posljednje razdoblje u životu čovjeka i to određeno životno razdoblje povezano s kronološkom dobi, dok je starenje progresivan proces smanjenja strukture i funkcije organa (Centar za gerontologiju HZZJZ, 2003).
Starijom se osobom smatra osoba od 65 i više godina.

Novije generacije starijih ljudi sve su dugovječnije, zdravije, obrazovanije, ali zato i zahtjevnije što se tiče kvalitete življenja.
Današnji stariji ljudi suočavaju se s novim izazovima, tjelesnim i psihološkim, s kojima se njihovi roditelji nisu morali suočavati.
Žive znatno duže i duže uživaju mirovinu, ali imaju i više briga zbog dugog života u mirovini i starosti (Schaie i Willis, 1996.)
Nekad su djelatnici u području socijalne skrbi bili manje usmjereni na starije ljude, jer ih nije bilo puno, a obitelji su bile veće pa su mogle pružiti glavninu potrebne skrbi. Dok danas ima puno više starih ljudi, čije je potrebe za skrbi sve teže zadovoljiti.

KVALITETA ŽIVOTA

SVJETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA JE 1993. GODINE DEFINIRALA KVALITETU ŽIVOTA KAO INDIVIDUALNU PERCEPCIJU VLASTITE ŽIVOTNE STVARNOSTI U SVJETLU KULTURALNIH I VRIJEDNOSNIH SUSTAVA U KOJIMA NETKO ŽIVI, A S OBZIROM NA OČEKIVANJA, VLASTITE CILJEVE I STANDARDE .

Na kvalitetu života starijih osoba utječu:

•sociodemografska obilježja
•socijalna podrška
•zdravstveno stanje
•funkcionalna sposobnost
•zadovoljstvo životom
•dostupnost usluga i potreba za istima (Lovreković i Leutar, 2010.)
Cilj duboke starosti jest zdravo i dobro stanje umjesto bolesti i nemoći.

UTJECAJ NA KVALITETU ŽIVOTA STARIJIH OSOBA

Pored socijalnih i ekonomskih uvjeta, kvalitetu života starijih osoba umnogome određuje i njihovo zdravstveno stanje.
Na kvalitetu života utječu razni činitelji poput postojanja i dostupnosti službe podrške u lokalnoj zajednici, liječnička skrb, zdravstvena njega, fizikalna terapija izvan kuće/u kući, pomoć u održavanju osobne higijene, dostava hrane u kuću, nabavka namirnica, pospremanje kućanstva, pranje rublja i glačanje, potreba za društvom i razgovorom (Bouillet, 2003.).

ZADOVOLJSTVO I KVALITETA

• Što je veći stupanj nemoći i ovisnosti o okolini, to je veći i stupanj depresivnosti.
• noviji podaci o zadovoljstvu starih ljudi kvalitetom života u istraživanju provedenom u SAD na uzorku od 90 siromašnih i nemoćnih starih ljudi (prema Čudina Obradović, Obradović, 2004., Abu-Bader i sur., 2002.) gotovo njih 40% izrazilo je veliko životno zadovoljstvo, a najvažnije odrednice zadovoljstva su : subjektivno fizičko zdravlje, socijalna potpora, emocionalna ravnoteža i osjećaj da samostalno upravljaju svojim životom.

Kontaktirajte nas

Not readable? Change text. captcha txt