UGOVORI ZA ŽIVOTA ZA SLUČAJ SMRTI

Zakon o nasljeđivanju isključuje mogućnost da ugovor bude osnova pozivanja na nasljedstvo. Tako su nedopušteni (ništetni) ugovor o nasljeđivanju, ugovor o legatu, ugovor o sadržaju testamenta i ugovor o raspolaganju nasljedstvom za života ostavitelja. Dopušteni su sljedeći ugovori: ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života, ugovor o doživotnom uzdržavanju, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, ugovor o darovanju za slučaj smrti i ugovor o otuđenju nasljednog dijela nakon smrti ostavitelja.

Kontaktirajte nas

Not readable? Change text. captcha txt