UGOVOR O USTUPU I RASPODJELI IMOVINE ZA ŽIVOTA VLASNIKA

Ovaj ugovor je dvostrani pravni posao koji zaključuju predak (ustupitelj) i potomci te bračni ili izvanbračni drug s ustupiteljem.Radi se o ugovoru čiji je cilj da se nakon smrti ustupitelja njegova imovina ne uzima u obzir prilikom nasljeđivanja.

Ustup i raspodjela imovine valjani su samo ako su se s time suglasili sva djeca i ostali potomci ustupiteljevi koji su po zakoni pozvani naslijediti ga.

Ugovor o ustupu i raspodjeli imovine valjan je samo ako je sastavljen u pisanom obliku i:

  • ovjeren od suca općinskog suda
  • sastavljen u obliku javnobilježničkog akta, ili
  • solemniziran (potvrđen) po javnom bilježniku.
Kontaktirajte nas

Not readable? Change text. captcha txt