UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana  (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu  ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti. Druga strana se obvezuje da će mu za uzdržavanje dati svu ili dio imovine. Stjecanje stvari i prava odgođeno je do trenutka smrti primatelja uzdržavanja.

PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA O DOSMRTNOM ILI DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU VALJA IMATI NA UMU SLJEDEĆE:

Nekretnine i pokretnine koje su predmet ugovora o doživotnom odnosno dosmrtnom uzdržavanju ne ulaze u sastav ostavinske mase u ostavinskom postupku. Nije ostavina ono što je tuđi udio u zajedničkoj imovini ili ono što netko u trenutku ostaviteljeve smrti stekne na posebnom pravnom temelju. (Zakon o nasljeđivanju).

Kontaktirajte nas

Not readable? Change text. captcha txt