OBLICI ZLOSTAVLJANJA

Zlostavljanje starijih osoba može se definirati kao svako ponašanje u sklopu ljudskih odnosa povjerenja, koje na neki način šteti starijoj osobi. Ono se odnosi na nasilje, maltretiranje i / ili zanemarivanje koje stariji mogu doživjeti od supružnika, djece, rodbine, skrbnika, zaposlenih u stručnim službama ili osoba u situacijama moći i povjerenja.

Internacionalna mreža za prevenciju zlostavljanja starijih osoba definirala je zlostavljanje starijih osoba na sljedeći način: »Zlostavljanje starijih je pojedinačan ili ponavljajući čin ili nedostatak odgovarajućeg postupanja, koje se događa u bilo kojem odnosu očekivanja i povjerenja, a koje uzrokuje štetu, bol, nepriliku i / ili nevolju starijoj osobi «(Abuse of elderly,2002.).

Nasilje se može podijeliti s obzirom na mjesto gdje se ono odvija i način na koji se ono odvija. Nasilje nad starijima može se događati u privatnosti doma, u ustanovi i strukturalno. Za starije osobe koje žive privatno, u svojim kućama, nasilje može biti povezano s njihovom financijskom ili emocionalnom ovisnošću o članovima obitelji. Kod osoba smještenih u ustanovu, zlostavljanje se može javiti kod hranjenja, kupanja, oblačenja, uzimanja lijekova isl. Strukturalno nasilje odvija se unutar društva, a odnosi se na nedostatak socijalne sigurnosti i financijskih sredstava koji bi omogući zadovoljavajuću kvalitetu života. Ovaj oblik odnosi se na diskriminirajuću socijalnu, zdravstvenu i ostalu politiku i praksu prema starijima, te neodgovarajuće i uznemiravajuće postupanje javnih službi (Ajduković,2003.). Starija osoba može doživjeti više različitih oblika zlostavljanja u isto vrijeme.

Psihičko  (i  emocionalno)  zlostavljanje

uključuje pokušaje dehumanizacije i podcjenjivanja  starijih  osoba.  Bilo  koje  verbalno  ili neverbalno postupanje koje smanjuje njihovo  samopoštovanje  ili  dignitet   i  tretiranje  njihovog psihološkog i emocionalnog integriteta je zlostavljanje.

Financijsko zlostavljanje

obuhvaća novčane manipulacije ili iskorištavanje, a uključuje prijevare, krivotvorenje, ucjene,zloupotrebu. Odnosi se na korištenje novca ili vlasništva starije osobe na nepošten način ili korištenje imovine starije osobe za vlastitu  dobrobit. Svako postupanje bez dopuštenja na način da se neprikladno ili protuzakonito koristi nečija imovina ili novac je novčano izrabljivanje odnosno financijsko zlostavljanje.

Tjelesno  zlostavljanje

uključuje bilo koji čin nasilja neovisno od toga jeli rezultat neka tjelesna  ozljeda ili nije. Namjerno izazivanje boli ili ozljede, a koje rezultira tjelesnom  ozljedom ili duševnom boli smatra se zlostavljanjem.

Seksualno zlostavljanje

uključuje različite oblike seksualnog ponašanja, iskorištavanja i uznemiravanja (seksualno maltretiranje,napadanje i sramoćenje) bez njihove volje ipristanka. Uključuje neželjene dodire(stariji često nisu sposobni izraziti svoje negodovanje), sve vrste seksualnih napada poput silovanja, sodomije, razgolićavanja i fotografiranja)

Prevencija

Zlostavljanje starijih osoba osobni je, obiteljski i društveni problem koji značajno narušava kvalitetu  života onih koji su mu posredno ili neposredno izloženi.

Budući da nasilje nad starijim osobama može za njih imati dalekosežne posljedice, važno je raditi na prevenciji ove pojave kako bi se starijim ljudima osigurala dostojna starost i unaprijedila kvaliteta njihova života.

Rad na prevenciji ovog problema važan je kako bi se osobama starije životne dobi osiguralo dostojanstveno starenje,pružila financijska sigurnost i poboljšala kvaliteta života.

DOBIZAM

Prema Robertu Butleru (1969.), dobizam (ageism), odnosno diskriminaciju po osnovi dobi, čine tri glavne komponente: predrasude prema starijima, poodmakloj dobi i procesu starenja, diskriminacijske prakse te institucionalne prakse i norme koje pridonose perpetuiranju stereotipa o starijim osobama.

Široko rasprostranjeni stereotipi i predrasude o starima, njihovoj nesposobnosti, nemoći, fizičkoj i intelektualnoj istrošenosti, isključivanje i potiskivanje starijih iz raznovrsnih aktivnosti svakodnevnog života lišava zajednicu ogromnih kulturnih, socijalnih, profesionalnih i stručnih resursa kojima raspolažu starije osobe.

SINDROM „BAKE ROBINJE“

Početak  21. stoljeća donio je novi vid nasilja nad starijim osobama koji se u psihologiji naziva “Sindromom bake robinje”. Ovaj fenomen novijeg je datuma  a u pitanju su starije žene koje dobrovoljno podnose veliki teret u okviru svoje obitelji. Čimbenici koji utječu na pojavu ovog sindroma jesu obveze starijih žena koje se gomilaju: čuvanje unučića, kućanski poslovi i obveze oko članova obitelji koji su invalidi ili bolesni …

Kontaktirajte nas

Not readable? Change text. captcha txt