Što je dobizam?

Dobizam (tzv. ageism) ili diskriminacija po dobi je prisutnost negativnih stereotipa i nejednako postupanje prema osobama s obzirom na njihovu dob. Kao pojava je prisutan u mnogim sferama [...]

Kontaktirajte nas

Not readable? Change text. captcha txt