ŠTO JE UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU?

Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje  se jedna strana  (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu  ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti. Druga strana se obvezuje [...]