U KOJEM TRENUTKU NASTUPA POREZNA OBVEZA?

Ako se stječe nekretnina na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora. Porez na promet nekretnina ne plaćaju bračni drug, potomci i preci koji [...]

ŠTO JE UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU?

Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga se strana obvezuje da [...]