UTJECAJ SMRTI DAVATELJA UZDRŽAVANJA NA UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

Ako davatelj uzdržavanja umre prije smrti primatelja uzdržavanja, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegove nasljednike, ako oni na to daju privolu. Ako ne pristanu na produženje ugovora, ugovor se raskida, a oni nemaju pravo na naknadu za prije dano uzdržavanje, te su dužni vratiti primatelju uzdržavanja ono što je na temelju ugovora stekao davatelj uzdržavanja.

Ako nasljednici davatelja uzdržavanja nisu u stanju vratiti ono što je na temelju ugovora stekao davatelj uzdržavanja, dužni su primatelju uzdržavanja naknaditi vrijednost stečenog.

Ako nasljednici uzdržavanja nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze, oni imaju pravo zahtijevati naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja. Valja naglasiti da su primatelju uzdržavanja dužni vratiti ono što je davatelj uzdržavanja stekao na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Recent Posts
Kontaktirajte nas

Not readable? Change text. captcha txt