U KOJEM TRENUTKU NASTUPA POREZNA OBVEZA?

Ako se stječe nekretnina na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora.

Porez na promet nekretnina ne plaćaju bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i  posvojitelji  koji su u tom odnosu s umrlim.

Recent Posts
Kontaktirajte nas

Not readable? Change text. captcha txt