ŠTO SE DOGAĐA S UGOVOROM UKOLIKO DAVATELJ UZDRŽAVANJA UMRE PRIJE PRIMATELJA UZDRŽAVANJA?

Ako davatelj uzdržavanja umre prije primatelja uzdržavanja, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegovog bračnog druga i njegove potomke koji su pozvani na nasljedstvo, pod uvjetom da oni na to pristanu. Ako oni ne pristanu na produženje ugovora, ugovor se raskida, a oni nemaju pravo zahtijevati od primatelja uzdržavanja naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja.

No, ako bračni drug i potomci davatelja uzdržavanja nisu u stanju preuzeti uzdržavanje, imaju pravo zahtijevati od primatelja uzdržavanja naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja. Sud će ovu naknadu odrediti po slobodnoj ocjeni, uzimajući u obzir imovinske prilike primatelja uzdržavanja i osoba koje su bile ovlaštene na produženje ugovora.

Recent Posts
Kontaktirajte nas

Not readable? Change text. captcha txt