ŠTO JE UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU?

Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje  se jedna strana  (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu  ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti. Druga strana se obvezuje da će mu za uzdržavanje dati svu ili dio imovine.

Recent Posts
Kontaktirajte nas

Not readable? Change text. captcha txt