ŠTO JE UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU?

Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga se strana obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine. Davatelj uzdržavanja stječe stvari ili prava koji su predmet ugovora kad mu, na temelju toga ugovora, te stvari ili ta prava budu preneseni.

Recent Posts
Kontaktirajte nas

Not readable? Change text. captcha txt