PLAĆA LI SE POREZ NA PROMET NEKRETNINA TEMELJEM UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU?

Ako se nekretnina stječe na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju porez na promet nekretnina umanjuje se za 5% za svaku godinu trajanja uzdržavanja proteklu od dana sklapanja ugovora. Obveznik poreza na promet nekretnina je davatelj uzdržavanja.

Porez na promet nekretnina ne plaćaju bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i  posvojitelji  koji su u tom odnosu s umrlim.

Recent Posts
Kontaktirajte nas

Not readable? Change text. captcha txt