MOŽE LI SE UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU RASKINUTI?

Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor o doživotnom uzdržavanju.

Recent Posts
Kontaktirajte nas

Not readable? Change text. captcha txt