KAD JE UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU POBOJAN?

Ugovor je pobojan:

–  ako ga je sklopila strana ograničeno poslovno sposobna

–  kad je pri njegovu sklapanju bilo mana volje

–  kada je to zakonom određeno.

Recent Posts
Kontaktirajte nas

Not readable? Change text. captcha txt