Što je dobizam?

Dobizam (tzv. ageism) ili diskriminacija po dobi je prisutnost negativnih stereotipa i nejednako postupanje prema osobama s obzirom na njihovu dob. Kao pojava je prisutan u mnogim sferama [...]

DISKRIMINACIJA STARIJIH OSOBA

“Predrasude protiv starijih osoba  najveća  su prepreka u  otkrivanju i prepoznavanju zlostavljanja starijih.” Mark Lachs, MD, MPH PREDRASUDE Svakodnevna diskriminacija po dobi  [...]

Praktični i korisni savjeti

Nikako nemojte potpisivati ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju s nepoznatim osobama bez da ste se prethodno obratili pravnom stručnjaku koji će vas uputiti u vaša prava i obveze koje [...]

UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga se strana obvezuje da [...]

UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana  (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu  ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti. Druga strana se obvezuje [...]

UGOVORI ZA ŽIVOTA ZA SLUČAJ SMRTI

Zakon o nasljeđivanju isključuje mogućnost da ugovor bude osnova pozivanja na nasljedstvo. Tako su nedopušteni (ništetni) ugovor o nasljeđivanju, ugovor o legatu, ugovor o sadržaju testamenta i [...]