Što je dobizam?

Dobizam (tzv. ageism) ili diskriminacija po dobi je prisutnost negativnih stereotipa i nejednako postupanje prema osobama s obzirom na njihovu dob. Kao pojava je prisutan u mnogim sferama [...]

DISKRIMINACIJA STARIJIH OSOBA

“Predrasude protiv starijih osoba  najveća  su prepreka u  otkrivanju i prepoznavanju zlostavljanja starijih.” Mark Lachs, MD, MPH PREDRASUDE Svakodnevna diskriminacija po dobi  [...]

Praktični i korisni savjeti

Nikako nemojte potpisivati ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju s nepoznatim osobama bez da ste se prethodno obratili pravnom stručnjaku koji će vas uputiti u vaša prava i obveze koje [...]

Prevencija zlostavljanja starijih osoba

OBLICI ZLOSTAVLJANJA Zlostavljanje starijih osoba može se definirati kao svako ponašanje u sklopu ljudskih odnosa povjerenja, koje na neki način šteti starijoj osobi. Ono se odnosi na nasilje, [...]

page 1 of 4